Saltar al contenido (pulsar Return)

Grupos de Investigación

Actualmente, la plataforma está formada por 27 grupos de investigación y más de 100 investigadores con experiencia en investigación, transferencia de tecnología y patentes.

Nuestro objetivo es ofrecer las sinergias de nuestros grupos de investigación para encontrar soluciones a sus retos o necesidades y, por tanto, mejorar la competitividad y fortalecer el liderazgo de su empresa.

ASQUAS Agricultura sostenible i qualitat dels aliments. Web +info

BAMPLA Disseny i avaluació de xarxes i serveis de banda ampla. Web +info

BIOCOM Biologia computacional –sistemes complexos. Web +info

CAP-HPC Computació d’altes prestacions (High Performance Computing). Web +info

CDAL Centre de disseny d’aliatges lleugers i tractaments de superfícies. Web +info

CIEFMA Centre d‘integritat estructural i fiabilitat dels materials. Web +info

CRESCA Centre de recerca en seguretat i control alimentari. Web +info

E-CAT Transductors i circuïts electrònics. Web +info

EOLI Enginyeria d’organització i logística industrial. Web +info

GEMMA Grup d’enginyeria i microbiologia del medi Ambient. Web +info

GREA Enginyeria Agroambiental –GIRO (IRTA‐UPC). Web +info

GRINS Grup de Robòtica Intel·ligent i Sistemes. Web +info

GSS Grup de Sistemes Sensors. Web +info

GTAV Grup de Tecnologies audiovisuals. Web +info

ICARUS Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems. Web +info

IONSAT Determinació ionosfèrica i navegació per satèl·lits i sistemes terrestres. Web +info

ISI Instrumentació Sensors i Interfícies. Web +info

PV Patología Vegetal. Web +info

SEPIC Sistemes electrònics de potència i de control. Web +info

SPAq Aqüicultura i qualitat dels productes aquàtics. Web +info

TECTEX Tecnologia tèxtil. Web +info

WiComTec Wireless Communications Technologies. Web +info

WNG Wireless Network Group  (Xarxes sense fils). Web +info

CCP Centre català del plàstic. Web +info

CIMNE Centre internacional mètodes numèrics estadístics. Web +info

CREDA Centre de recerca d’economia agrària. Web +info

FMA Fundació Miquel Agustí. Web +info

Clasificación de los Grupos de Investigación por ámbito.