Vés al contingut (premeu Retorn)

Els recobriments de nanotecnologia com agents protectors i facilitadors de la neteja i higiene

Objectius: Donar coneixements específics d’implantació d’APPCC i Pre-requisits a la Indústria Alimentària de la carn i del peix, tenint en compte les característiques de cada línia de processat en fresc i congelat. Valoració dels paràmetres de frescura i canvis químics i bacteriològics postmortem. Controversia en l’ús d’additius permesos per la legislació vigent. L’ús de les diferents tecnologies: envasat al buit i atmosfera modificada per aconseguir productes de millor qualitat, allargar la vida útil i minimitzar-les pèrdues econòmiques. També es tractaran noves tecnologies com: radiofrequències, microones, i altes pressions hidrostàtiques.

Programa

Mòdul I : Seguretat Alimentaria i Paràmetres de Qualitat de producte.
1. Marc normatiu d’aplicació en les indústries: normes d’higiene, manipuladors, processos.

2. Punts clau en el disseny i implantació del sistema APPCC i prerequisits en les indústries: sales de manipulació de productes fresc i congelat... 

3. Aspectes pràctics dels paràmetres de frescura, organolèptics, físicoquímics, biològics (microbiològics i parasitaris).

Mòdul II: Noves tecnologíes d’envasat i processat
1. Envasat al buit: conceptes bàsics, vida comercial, equips industrials. 

2. Atmosfera modificada (MAP): conceptes bàsics, gasos, vida comercial, equips industrials.

3. Noves tecnologies de processat: radiofreqüències, microones, altes pressions hidrostàtiques, altres tecnologíes.

Mòdul III: Tractaments de conservació
1. Composició química. Canvis químics i bacteriològics postmortem. Utilitat dels diferents tractaments de conservació.

2. Additius: texturitzadors, retentors d’humitat, antioxidants, glasejants, antimel·lanòsics, lligants, conservants. Per aconseguir producte de millor qualitat i minimitzar pèrdues econòmiques.

Horari: 18 hores. Dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00h. Es dóna diploma del curs.
Preu: Preu no socis 355 €
Lloc: A consultar


Contacta per a més informació