Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació casos d'èxit

Producció i transformació dels aliments

Complement Alimentàri
Complex vitamínic procedent del destil·lat d'herbes Flora Mediterrània.
Complement alimentari. Complex balsàmic procedent del destil·lat d'herbes Flora Mediterrània
Complement alimentari natural procedent de la flora Mediterrània.No hi ha cap producte així, els beneficis econòmics és que incremetará les vendes en altres canals diferents al de Farmàcia com ara Supermercats.
Complement alimentari. Complements de l'aigua per equilibrar residu sec, procedent del destil·lat d'herbes Flora Mediterrània
Complement alimentari natural procedent de la flora Mediterrània. No hi ha cap producte així, els beneficis econòmics és que incremetará les vendes en altres canals diferents al de Farmàcia com ara Supermercats.
Revalorització de residus del sector agroalimentari
Un cas concret: la revalorització de les pells de taronja, de les quals s'obtenen olis essencials, pectines ii un residu que , passat un tractament químic es converteix en un bescanviador catiònic útil per a la bioabsorció de metalls pesants (contaminants).
Estudis de durabilitat d'aliments. Disseny i control de la combinació producte- envàs- condicions de distribució per garantir una durada òptima del producte en la seva distribució física
Estudis de durabilitat d'aliments per optimitzar la suma dels costos de fabricació, d'envasament i de distribució...
Interaccions entre aliments i materials que hi estan en contacte
Tenir la informació i redactar la documentació que cal per respondre de la obligació legal de garantir la inoquitat dels materials i objectes que estàn en contacte amb els aliments...
Assesorar perque les empreses alimentàries tinguin el certificat de registre segons normes de qualitat i d'inoquïtat alimentària, com les IIFS, BRC o FSSC 22000
La certificació segons Normes incloses en el esquema de la Global Food Safety Initiative (GFSI) s'esta convertint en un prerrequisit de supervivència per moltes empreses alimentàries...
Assesorar perque les empreses que subministren envasos i altres materials destinats a estar en contacte amb els aliments puguin certificar-se segons normes com la BRC-IOP, IFS Packaging, ISO 22000-PAS223 o equivalents
A mesura que augmenta la presió perque les empreses alimentàries garanteixin la inoqütat dels envasos i altres materials en contacte amb els aliments, van trametent aquesta pressió als seus subministradors...
Auditories internes de la qualitat i de la innoquïtat dels aliments, fetes per tercera part
Auditoríes sobre els processos i les mesures de qualitat de l'empresa, feta per professionals amb experiéncia en els sistemes de gestió de la qualitat i de la innocuïtat i en la tecnologia alimentària...
Optimització de l'envasament dels aliments
L'efecte d'un disseny adient de l'envasament, tant des del punt de vista dels materials com del procés, pot ser fonamental per la rendibilitat de l'empresa...
Validació de processos i validació de mesures de control
La manera al mateix temps més segura i més eficient de gestionar la empresa es entendre tots els processos prou a fons per poder preveure la qualitat dels seus resultats...
Assessorament a les pràctiques agrícoles d'aplicació de productes fitosanitàris
Assessorament en les pràctiques agrícoles relacionades amb l'aplicació de productes fitosanitaris (volum de brou aplicat, tipus d'equip utilitzat, qualitat de l'aplicació).
Anàlisi sensorial de productes agroalimentaris
Obtenció de noves varietats agrícoles